Zadzwoń do nas

Odpowiedzialność prawna tłumacza

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która ma ponadprzeciętną odpowiedzialność za swoją pracę. Dysponując uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów, w tym tych procesowych i urzędowych, jest to zawód, do którego prowadzi trudna i wymagająca droga. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba zdać egzamin państwowy i złożyć ślubowanie przed ministrem sprawiedliwości, po czym zostaje się wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumacz przysięgły otrzymuje pieczęć i prowadzi repertorium, czyli rejestr spraw, co przypomina działalność prawników.

Tłumacz przysięgły jest pod szczególną kontrolą ze strony prawa i ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad wykonywania swojego zawodu. Aby spełnić wymagania ustawy z 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego, musi wykonywać swoje obowiązki z najwyższą starannością. Tłumacz przysięgły odpowiada za swoje działania i zaniechania, w tym za prowadzenie repertorium i administrację swojego biura tłumaczeń.

Podczas pracy tłumacz przysięgły musi kierować się wieloma wytycznymi, ponieważ tłumaczone przez niego dokumenty mają charakter urzędowy. Odbiorca przetłumaczonego pisma ma pewność, że treść dokumentu jest autentyczna, co stawia dużą odpowiedzialność cywilną na osobach wykonujących ten zawód. Dlatego też tłumacz przysięgły jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich wymagań dotyczących wykonywania zawodu, takich jak poufność i etyka zawodowa. Naruszenie tych zasad może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi.

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że nie może ujawniać treści dokumentów, które tłumaczył lub do których miał dostęp w związku z wykonywaniem swojego zawodu. Ten obowiązek wynika z przepisów prawa oraz z etyki zawodowej. Tłumacz przysięgły może ujawnić treść dokumentów jedynie w przypadkach przewidzianych przez prawo, na przykład na żądanie organów ścigania lub w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym.

Zachowanie tajemnicy zawodowej jest niezwykle ważne dla tłumacza przysięgłego, ponieważ tłumaczy on często dokumenty o charakterze poufnym, np. dokumenty osobowe, dokumenty handlowe, medyczne czy prawne. Tłumacz przysięgły ma obowiązek chronić prywatność osób, których dokumenty tłumaczy, oraz przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Mimo ponoszonej odpowiedzialności, praca tłumacza przysięgłego przynosi wiele satysfakcji i jest bardzo prestiżowa. Tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego mają moc dowodową i są często traktowane na równi z poświadczeniami notarialnymi.