Zadzwoń do nas

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia tłumacza przysięgłego, wydane przez organ państwowy – w Polsce jest to Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenie przysięgłe ma na celu zapewnienie dokładności i wiarygodności tłumaczenia dokumentów, które mają charakter oficjalny i prawnie wiążący.

Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów urzędowych lub innych dokumentów prawnie wiążących, takich jak akty notarialne, umowy, zaświadczenia, świadectwa, dokumenty rejestracyjne, orzeczenia sądowe, czy dokumenty stanu cywilnego. Tłumaczenie przysięgłe jest również wymagane w przypadku dokumentów wydanych za granicą, które muszą zostać przetłumaczone na język polski.

Tłumaczenie przysięgłe jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego, który ma specjalistyczną wiedzę językową oraz wiedzę prawną i kulturową w dziedzinie tłumaczenia. Tłumacz przysięgły jest zaprzysiężony przed organem państwowym, co gwarantuje jego niezależność i bezstronność w procesie tłumaczenia. Tłumacz przysięgły jest również zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Tłumaczenie przysięgłe jest dokładne i zgodne z oryginałem, a każda strona tłumaczenia jest opatrzona pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz podpisem. Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność za dokładność tłumaczenia oraz jego zgodność z oryginałem.

Tłumaczenie przysięgłe ma moc prawną i jest uznawane przez urzędy i instytucje publiczne, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki tłumaczeniu przysięgłemu dokumenty są przetłumaczone w sposób dokładny i zgodny z prawem, co ułatwia ich legalizację i umożliwia ich stosowanie w oficjalnych i prawnie wiążących celach.

Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego, który ma specjalistyczną wiedzę językową oraz wiedzę prawną i kulturową w dziedzinie tłumaczenia. Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów urzędowych lub innych dokumentów prawnie wiążących, a jego dokładność i zgodność z oryginałem jest gwarantowana przez tłumacza przysięgłego oraz organ państwowy, który nadał mu tytuł.