Zadzwoń do nas

Jak działa biuro tłumaczeń przysięgłych?

Biura tłumaczeń przysięgłych pełnią kluczową rolę w zapewnianiu profesjonalnych usług tłumaczeniowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak działają biura tłumaczeń przysięgłych, jakie są ich zadania oraz jakie korzyści przynoszą klientom.

Czym jest biuro tłumaczeń przysięgłych?

Biuro tłumaczeń przysięgłych to agencja, która specjalizuje się w świadczeniu usług tłumaczeniowych, w których tłumaczenia muszą być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły jest osobą, która uzyskała odpowiednie uprawnienia od organu państwowego, w Polsce jest to Ministerstwo Sprawiedliwości, i jest kompetentna do potwierdzania autentyczności i wierności tłumaczeń. To szczególnie istotne w przypadku tłumaczenia dokumentów, takich jak akty stanu cywilnego, umowy, czy dokumenty urzędowe.

Proces pracy biura tłumaczeń przysięgłych

  1. Zgłoszenie klienta: Proces rozpoczyna się od zgłoszenia klienta z prośbą o tłumaczenie danego dokumentu. Klient podaje szczegóły, takie jak język źródłowy i docelowy, termin wykonania oraz inne szczególne wymagania.
  1. Ocena zlecenia: Biuro tłumaczeń przysięgłych dokonuje oceny zlecenia, w tym ustalenie czasu wykonania, wyboru odpowiedniego tłumacza przysięgłego i wyceny usługi.
  1. Wykonanie tłumaczenia: Po zaakceptowaniu oferty, tłumacz przysięgły przystępuje do pracy nad tłumaczeniem. Dbając o zachowanie poufności, dokładności i rzetelności w przekładzie.
  1. Weryfikacja i potwierdzenie: Po ukończeniu tłumaczenia, tłumacz przysięgły podpisuje i opieczętowuje tłumaczenie, potwierdzając jego autentyczność i zgodność z oryginałem.
  1. Odbiór tłumaczenia: Biuro tłumaczeń przysięgłych informuje klienta o ukończeniu pracy i zaprasza po odbiór gotowego tłumaczenia przysięgłego. Istotne jest aby klient najpóźniej w momencie odbioru tłumaczenia okazał oryginał dokumentu źródłowego, co pozwoli na poświadczenie tłumaczenia na podstawie oryginału.

Korzyści dla klientów

  • Prawna ważność: Tłumaczenia przysięgłe są prawnie wiążące i są uznawane przez instytucje rządowe, sądy i urzędy, zarówno w kraju, jak i za granicą.
  • Profesjonalizm i precyzja: Tłumacze przysięgli posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów oficjalnych, co gwarantuje najwyższą jakość usługi.
  • Poufność: Biura tłumaczeń przysięgłych zobowiązują się do zachowania pełnej poufności i bezpieczeństwa danych klientów.
  • Dopełnienie niezbędnych formalności: Tłumaczenia przysięgłe są niezbędne do przeprocesowania formalności, takich jak złożenie wniosku o obywatelstwo, zawarcie małżeństwa czy podpisanie umowy zagranicznej.


Biura tłumaczeń przysięgłych pełnią niezwykle ważną rolę w zapewnianiu profesjonalnych i wiarygodnych usług tłumaczeniowych dla klientów, którzy potrzebują oficjalnych dokumentów przetłumaczonych w sposób zgodny z prawem.